Thumbnail

การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ตอนที่ 2

  • สร้างเมื่อ

ภาพ: ฮก ลก ซิ่ว ตอนที่ 2 การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ตอนที่2 สัญลักษณ์ มงคลจากวัฒนธรรมจีนนับหลายพันปี มีมากมายนับพันนับหมื่นสัญลักษณ์ ครานี้ได้รวบรวมสัญลักษณ… อ่านต่อ

Thumbnail

การจดทะเบียนการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • สร้างเมื่อ

กรม พัฒนาธุรกิจการค้าได้ตั้งกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อดำเนินการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นด้วยการ กำหนด ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมาจดทะเบียน เพื่อให้สามารถรู้ถึงการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการว่า เป็นใคร … อ่านต่อ

Thumbnail

การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

  • สร้างเมื่อ

ภาพ: อักษร ฮก การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ การให้และรับของขวัญ มีอยู่ ทุกวัฒนธรรมทั่วโลก ในเทศกาล วันสำคัญ หรือโอกาสต่างๆ การมอบของขวัญของกำนัลให้เหมาะกับคนที่เรารักและปรารถนาดี เป็นการหยิ… อ่านต่อ

Thumbnail

แนวโน้มการออกแบบในยุกต์ต่อจากนี้ : ความสุขจากความรู้สึกดี

  • สร้างเมื่อ

แนว โน้มของอุตสาหกรรมการออกแบบต่อจากนี้ไป งานออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ ต้องดึงดูดใจ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และคุ้มราคา เพราะนั่นคือ เหตุผลที่ทำให้งานออกแบบสร้างสรรค์แก่ทุกคน 1. ต้องดึงดูดใจ จะสร้างความอยากได้ อยากสัมผัส อยากมีส่วนร… อ่านต่อ

Thumbnail

ระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ

  • สร้างเมื่อ

หลูปัง (魯班) เป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยท่านหนึ่งที่มีความสามารถในด้านช่างไม้ ช่างฝีมือ งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยของราชวงศ์ฮันตอนต้น เกิดวันที่ 7 เดือน 5 จีน เป็นบุตรของนายหุ่ยเฮี้ยง (諱賢) และนางหงอสี (吳氏) หลูปัง ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างม… อ่านต่อ